SUSTAINABILITY

SUSTAINABILITY

WE HAVE ONLY ONE PLANET
ON WHICH TO DRINK WHISKY

Den ska dessutom räcka till en hel del andra saker. Vi har samma attityd till hållbarhet som vi har till whiskyproduktion: Tänk om det går att göra det bättre genom att tänka på ett nytt sätt? Tänk om det går att göra whisky med mindre negativ påverkan på miljön? Vi började med att designa destilleriet för att vår tillverkningsprocess ska ge ett minimalt miljömässigt fotavtryck.

Exempel på vad vi gör redan idag:

 1. Fjärrvärme
  The energy we use for distilling comes from the district heating network. It feeds hot water into our process and when we have extracted what we need, the still hot water is returned to the network and used for heating homes and offices.
 2. Ingen olja
  The energy we buy from the district heating network comes from renewable energy sources. We do not burn any oil in our production.
 3. VACUUM DISTILLATION
  Destilleringen sker under vakuum. Valet att bygga pannor för destillation under vakuum handlade främst om att det ger en bättre sprit. Men det har också den fördelen att vi sänker kokpunkten vilket i sin tur gör processen betydligt mindre energikrävande.
 4. Energiåtervinning
  Destillationsprocessen värmer luften i destilleriet. Den varma luften från destilleriet leds också in i lagret för att värma lokalen under vintern. Vi återvinner energi i så stor utsträckning som möjligt. Jäskarens kylmantlar används för att värma vatten som därefter nyttjas i andra steg i tillverkningsprocessen.
  Tanken är att ingen värme som tillförs eller skapas i destilleriet ska slösas bort. Ett exempel är att spillvärmen från våra spritpannor används för att drifta våra mäskpannor och vårt bryggverk.
 5. Naturens resurser
  We use an open cooling tower, utilizing the low Swedish outdoor temperature for cooling.
 6. Återvinning
  Vår drav hämtas av en lokal bonde som använder den som djurfoder. De rester som blir kvar efter destillering, dranken, används för att producera biogas.