VI HAR BARA EN PLANET ATT DRICKA WHISKY PÅ

Den borde också räcka till mycket annat. Vi har samma inställning till hållbarhet som till whiskytillverkning: Tänk om vi kan göra det bättre genom att tänka utanför boxen? Tänk om det går att göra whisky med mindre påverkan på miljön? Vi började med att utforma destilleriet så att vår produktionsprocess skulle ha ett minimalt miljöavtryck.

VI HAR BARA EN PLANET ATT DRICKA WHISKY PÅ

Den borde också räcka till mycket annat. Vi har samma inställning till hållbarhet som till whiskytillverkning: Tänk om vi kan göra det bättre genom att tänka utanför boxen? Tänk om det går att göra whisky med mindre påverkan på miljön? Vi började med att utforma destilleriet så att vår produktionsprocess skulle ha ett minimalt miljöavtryck.

SEX ÅTGÄRDER VI GÖR IDAG

NEWS
Untitled-1 copy

1. FJÄRRVÄRME

Den energi som vi använder för destillering kommer från fjärrvärmenätet. Det matar in varmvatten i vår process och när vi har utvunnit det vi behöver återförs det stillastående varmvattnet till nätet och används för att värma upp bostäder och kontor.

2. INGEN OLJA

Den energi som vi köper från fjärrvärmenätet kommer från förnybara energikällor. Vi bränner inte någon olja i vår produktion.

3. VAKUUMDESTILLATION

Destillation sker under vakuum. Valet att bygga destillationsapparater för destillation under vakuum berodde främst på att det ger en bättre sprit. Men det har också fördelen att kokpunkten sänks, vilket i sin tur gör processen mycket mindre energikrävande.

4. ÅTERVINNING AV ENERGI

Destillationsprocessen värmer upp luften i destilleriet. Den varma luften från destilleriet leds också in i lagerbyggnaden för att värma upp lokalerna under vintern. Vi återvinner energi så mycket som möjligt. Jäsarens kylmantlar används för att värma vatten, som sedan används i andra steg av produktionsprocessen. Tanken är att ingen värme som tillförs eller skapas i destilleriet ska slösas bort. Till exempel används spillvärmen från våra destillationsapparater för att driva vår mäsktunna och bryggerianläggning.

5. NATURRESURSER

Vi använder ett öppet kyltorn som utnyttjar den låga svenska utomhustemperaturen för kylning.

6. ÅTERVINNING AV RESTPRODUKTER

Vår dreg samlas in av en lokal jordbrukare som använder den som djurfoder. Den restprodukt som blir kvar efter destilleringen används för att producera biogas.