Destillation
Klar_sprit

När jäsningen är klar och mäsken har en alkoholhalt på drygt 9% är det dags för destillering.

Destilleringen sker i stora kopparpannor där man kokar mäsken och samlar upp smak- och alkoholberikade ångor. Dessa ångor kyls ner och ur pannorna kommer ett destillat som nu är vattenklart och har en styrka på ca 30%. Det här destillatet kallas för lågvin och destilleras ytterligare en gång för att öka styrkan och smaken på destillatet.

Vid den andra destilleringen sparas inte all spriten. De första dropparna som lämnar pannan är orena, likaså de sista. Endast mittendelen är av dryckeskvalitet. Det är denna mittdel vi samlar upp i en separat tank för att sedan lagra till whisky. Första och sista delen skiljs bort och destilleras igen tillsammans med nästa batch lågvin. 

Mäsken från ett jäskar (5 400 liter) delas upp mellan våra två mäskpannor som har en volym om 2 700 liter vardera. När pannorna är fulla sätts de under vakuum innan kokningen påbörjas. Trycket sänks och därmed även kokpunkten. Vid endast 63° börjar det koka i pannorna. Ångorna som lämnar mäsken är rikare på alkohol och när dessa kyls ner erhålls ett destillat som har en slutgiltig styrka på 30%. 

Lågvinet från vardera mäskpanna pumpas sedan till en av våra två spritpannor. Dessa pannor har en volym på 2 000 liter. När pannorna är fyllda sätts dom under ett lättare vakuum och kokpunkten sänks till 78°. Under destillationsprocessen delas destillatet upp i tre delar: Huvud, hjärta och svans. Huvudet och svansen innehåller orenheter och separeras bort. Endast hjärtat samlas upp för att bli whisky. Huvudet och svansen sparas och destilleras igen tillsammans med lågvin från nästa batch. Den färdigdestillerade spriten har en alkoholhalt på mellan 65 och 75 % beroende på vilken produkt vi producerar.

När vi skulle välja tillverkare för våra pannor åkte vi runt till ett antal kopparslagare på olika håll i Europa, i Skottland såväl som på kontinenten. Valet föll slutligen på Frilli i Toscana i Italien. De har tillverkat destilleriutrustning i över hundra år och försett såväl whiskydestillerier som vodka- och grappatillverkare med pannor. De är också väldigt duktiga på modern styr- och reglerteknik. Det gör att vi har kunnat bygga ett destilleri som, i vår storleksklass, kanske är det mest avancerade i världen.