DESTILLERIET

DESTILLERIET

DESTILLERIET

Vårt val av utrustning och vårt sätt att utnyttja den vilar på både strävan efter produktkvalitet och viljan att förändra och utveckla. Inget av det vi gör är värt något om inte slutresultatet blir en bra whisky. Men vägen framåt hittar vi inte genom att titta på hur alla gjorde förr. Vi vill istället använda modern teknik och modernt kunnande, parat med nyfikenhet och förändringsvilja, för att utveckla framtidens whisky.

Vi börjar med en beskrivning av några av de delar av tillverkningen där Agitator skiljer sig mest från andra destillerier: Vår mycket speciella process för vakuumdestillering, vår dubbla uppsättning pannor och vårt fokus på energieffektivitet. Dessa, tillsammans med våra mycket långa jästider och vår moderna syn på fat och lagring, är de viktigaste förklaringarna till att vår whisky är så speciell.

Agitator_Barmätare

Vakuumdestillering

Vi destillerar all sprit under vakuum. Det är det mycket få maltwhiskydestillerier i världen som gör. Det låga trycket i pannorna sänker kokpunkten vilket ger en mildare behandling av råvaran och mer naturtrogna smaker. Självklart påverkas också energiåtgången.

Agitator_Pannorna

DUBBLA PANNPAR

En av de avgörande faktorerna för vilka smaker man får ut i destilleringen är pannornas design. Höga och smala pannor ger en helt annan sprit än korta och kompakta. För att öka bredden i det vi kan producera valde vi att ha både och. Vi har byggt vårt destilleri med dubbla par av pannor.

Varmevaxlare

FOKUS PÅ HÅLLBAR PRODUKTION

Vår ambition är att minimera vårt miljömässiga avtryck. Vi destillerar på energi från fjärrvärmenätet, använder bara förnyelsebara energikällor, destillerar energisnålt under vakuum, återvinner energi och använder överskottsvärme. Och våra restprodukter blir djurfoder och biogas.

Här följer en beskrivning av hela tillverkningsprocessen, i kronologisk ordning, från malning av malten till buteljering.

Maltkvarn

Malning

Det första steget i tillverkningen är att mala malten för att komma åt stärkelsen som i senare steg konverteras till socker och omvandlas till alkohol. Vår kvarn blötmaler. Det innebär att malten blöts upp före malning för att sedan krossas tillsammans med varmt bryggvatten.

mäsktunna

Mäskning

Den blöta, krossade malten, som blandats med bryggvatten redan i kvarnen, pumpas över till vår mäsktunna där processen att laka ur maltens innehåll fortsätter. Gröpen sprids här ut och rörs om för att sedan silas för att skilja de fasta partiklarna från den sockerhaltiga vörten.

Tankar_jasning

Jäsning

Jäsningen handlar om mycket mer än att bara omvandla socker till alkohol. Det är nu vi börjar ge whiskyn smak och karaktär. Därför är vi noggranna både med val av jästkultur och jästid. Vår jäsningsprocess pågår länge. Normalt är vi inte klara förrän efter sju dagar.

produktion av hållbar whisky

Destillering

Nästa steg är att koka den alkoholhaltiga mäsken i våra kopparpannor. Det sker i två steg. Först upp till 30% alkohol och sedan en gång till för att skapa rätt styrka och smak. Vi har fyra pannor, två för varje steg. Den färdiga spriten är vattenklar och har en alkoholhalt på över 70%.

Agitator_Fatfyllning

LAGRING

Fatlagringen är det sista steget i tillverkningen. Den kräver tålamod men är en viktig del av processen. Inte bara för att det är från fatet whiskyn får mycket av sin slutliga smak och karaktär utan också för att reglerna faktiskt kräver att spriten lagras på fat för att få kallas whisky.

Buteljering

BUTELJERING

När whiskyn är färdiglagrad ska faten tömmas och spriten ska blandas och fyllas på flaskor.  För att ha så stor kontroll som möjligt över hela denna process och för att undvika onödiga transporter buteljerar vi merparten av vår produktion direkt på destilleriet.