Vår tillverkningsprocess är utformad för att göra ett minimalt miljömässigt fotavtryck. Här är några exempel på hur vi designat vårt destilleri och vår drift för att bli ett av världens grönaste whiskydestillerier:

All vår energi för destillering kommer från fjärrvärmenätet och de effektiva hetvattenpannor som används där. Vi får in hetvatten till vår process och efter att vi har tagit ut vårt behov returneras det fortfarande heta vattnet till nätet för att värma hem och kontor i Arboga.

All energi vi köper från fjärrvärmenätet kommer från förnyelsebara energikällor. Vi eldar ingen olja i vår produktion.

All destillering sker under vakuum. Vårt val att designa våra pannor för destillation under vakuum handlar främst om att det ger en bättre sprit. Men det har också den fördelen att vi sänker kokpunkten vilket i sin tur gör att processen blir betydligt mindre energikrävande.

Vi återvinner energi i så stor utsträckning som möjligt. Tanken är att ingen värme som tillförs eller skapas i destilleriet ska slösas bort. Ett exempel är att spillvärmen från våra spritpannor används för att drifta våra mäskpannor och vårt bryggverk. Något som endast är möjligt tack vare vårt unika vakuum- och hetvattensystem.

Vi använder ett öppet kyltorn som nyttjar våra låga svenska utomhustemperaturer för kylning.

Vår drav hämtas av en lokal bonde som använder den som djurfoder.

De rester som blir kvar efter destillering, dranken, används för att producera biogas.

Destillationsprocessen värmer luften i destilleriet. Den varma luften från destilleriet leds också in i lagret för att värma lokalen under vintern.

Jäskarens kylmantlar används för att värma vatten som nyttjas i processen.