HÅLLBARHET

HÅLLBARHET

VI HAR BARA EN PLANET
ATT DRICKA WHISKY PÅ

Den ska dessutom räcka till en hel del andra saker. Vi har samma attityd till hållbarhet som vi har till whiskyproduktion: Tänk om det går att göra det bättre genom att tänka på ett nytt sätt? Tänk om det går att göra whisky med mindre negativ påverkan på miljön? Vi började med att designa destilleriet för att vår tillverkningsprocess ska ge ett minimalt miljömässigt fotavtryck.

Exempel på vad vi gör redan idag:

 1. Fjärrvärme
  Vår energi för destillering kommer från fjärrvärmenätet. Vi får in hetvatten till vår process och efter att vi har tagit ut vårt behov returneras det fortfarande heta vattnet till nätet för att värma hem och kontor.
 2. Ingen olja
  Energin vi köper från fjärrvärmenätet kommer från förnyelsebara energikällor. Vi eldar ingen olja i vår produktion.
 3. Vakuumdestillering
  Destilleringen sker under vakuum. Valet att bygga pannor för destillation under vakuum handlade främst om att det ger en bättre sprit. Men det har också den fördelen att vi sänker kokpunkten vilket i sin tur gör processen betydligt mindre energikrävande.
 4. Energiåtervinning
  Destillationsprocessen värmer luften i destilleriet. Den varma luften från destilleriet leds också in i lagret för att värma lokalen under vintern. Vi återvinner energi i så stor utsträckning som möjligt. Jäskarens kylmantlar används för att värma vatten som därefter nyttjas i andra steg i tillverkningsprocessen.
  Tanken är att ingen värme som tillförs eller skapas i destilleriet ska slösas bort. Ett exempel är att spillvärmen från våra spritpannor används för att drifta våra mäskpannor och vårt bryggverk.
 5. Naturens resurser
  Vi använder ett öppet kyltorn som nyttjar våra låga svenska utomhustemperaturer för kylning.
 6. Återvinning
  Vår drav hämtas av en lokal bonde som använder den som djurfoder. De rester som blir kvar efter destillering, dranken, används för att producera biogas.