MALNING

Agitator_maltkvarn_2

Processen börjar med att malten transporteras via ett vakuumsystem från våra maltsilos till en mellanbehållare ovanför vår kvarn. Mellanbehållaren vilar på vågceller och vi väger upp 1 350 kg malt för en normal batch. Vår kvarn är av blötmalningstyp, där malten blöts upp före malning för att sedan krossas tillsammans med varmt bryggvatten. Krossningen fördelar malten i skalbitar, grovkross och mjöl. Denna blandning kallas för gröpe eller grist, och dess sammansättning är grunden för mäskningen. Tillsammans med bryggvattnet får det en grötliknande konsistens.

Redan i kvarnen börjar den avancerade styrningen av vår produktionsprocess. Den har en kapacitet på 5 ton malt i timmen och är tillverkad i Tyskland av GEA, ett företag som levererat utrustning till en rad av världens bästa bryggerier. 

Kvarnen är uppbyggd i sektioner. Överst, en maltsilo på vågceller. Denna används för att på ett kontrollerat sätt väga upp mängden malt som behövs för batchen. Under maltsilon finns en förblötningskammare. I denna fuktas malten upp före malning. Fukthalten stiger här från 5 till 20% vilket gör att skalet blir mer elastiskt. Under förblötningskammaren sitter kvarnens enda valspar och samtidigt som malten krossas sprayas varmt bryggvatten in i kvarnen. Kvarnvalsarna krossar maltens kärna men behåller skalet intakt på grund av dess elasticitet. Ett intakt skal är en viktig del i den kommande lakningen.

I botten av kvarnen samlas sedan malt och vattenblandningen upp. Ut pumpas en mäsk som genom en exakt reglering av vattentemperaturen fått optimala förutsättningar att konvertera stärkelse till socker. Allt detta styrs automatiskt vilket ger en betydligt jämnare kvalitet än om det skulle ha gjorts manuellt.