BUTELJERING

Rows of plastic bottles on factory production line, vertical close-up. Industry, plastic and process concepts.

De sista stegen innan vi kan skeppa ut den färdiga whiskyn för försäljning är blandning och buteljering. För att ha kontroll över kvaliteten genom hela processen och för att undvika onödiga transporter är vår ambition att majoriteten av det vi tillverkar också ska buteljeras hos oss på destilleriet.

Processen inleds med att vi plockar ut de fat som ingår i den produkt som ska buteljeras. Ofta är det innehållet i flera olika typer av fat som ska kombineras för ett recept. Faten töms och blandas i stora rostfria tankar. Därefter filtreras spriten och vi gör ett antal olika tester, bland annat för att säkerställa rätt alkoholhalt. Även om vi, för smakens skull, fatlagrar på en lägre alkoholstyrka än de flesta andra destillerier ska whiskyn oftast spädas med vatten för att komma ner ytterligare i alkoholhalt.

Därefter pumpas den färdigblandade whiskyn över till buteljeringsmaskinen. Vi har en semi-automatisk anläggning, vilket innebär att vissa moment sker helt automatiskt medan andra behöver hanteras av den som sköter maskinen. Flaskorna fylls, korken skruvas på och flaskan får därefter etikett på fram- och baksidan och en förslutning i form av ett plastöverdrag över flaskhals och kork för att visa att förpackningen inte är bruten. Allra sist packas flaskorna i grossistkartonger och staplas på pall för vidare transport ut till lager och försäljningsställen.