Agitators_maltkvart_webb

POÄNGEN MED EN KVARN SOM BLÖTER MALTEN

Malningen är starten på processen att tillverka whisky. Målsättningen med krossning och malning av malten är att komma åt stärkelsen som finns i maltkornet för att i ett senare skede kunna laka ur denna och konvertera den till sockerarter.

Den vanligaste kvarnen för whisky jobbar enligt en traditionell torrmalningsprincip. Den är oftast utrustad med flera valspar där spannmålet först krossas sedan mals.

Problemet med torrmalning är inte att den ger ett sämre resultat utan att processen skapar mycket damm, som kan antändas av en gnista och starta en brand eller till och med orsaka en explosion. Därför kräver torrmalning speciell försiktighet. Den resulterar också i ett extra mellansteg där den krossade råvaran hanteras innan blötläggning vid mäskningen.

I Skottland används nästan uteslutande torrmalning. En tradition som funnits med i århundraden.

Vår kvarn är av blötmalningstyp, där malten blöts upp före malning för att sedan krossas tillsammans med varmt bryggvatten. Krossningen fördelar malten i skalbitar, grovkross och mjöl. Denna blandning kallas för gröpe eller grist, och dess sammansättning är grunden för mäskningen. Tillsammans med bryggvattnet får det en grötliknande konsistens. I och med att vi börjar tillföra vatten redan i kvarnen kan man säga att vår mäskningsprocess börjar redan där.

De mest konkreta fördelarna med blötmalning är

  • Högre extrakt. Blötmalningen skapar en större del finkross än torrmalningen och då kommer man åt extraktet i kärnan bättre.
  • Snabbare process. Tidsåtgången för att mala en batch minskas då mellansteg som finns vid traditionell malning kan tas bort.
  • Lägre energiförbrukning. Blötmalningen kräver mindre energi jämfört med andra mer traditionella metoder.
  • Högre renlighet. Kvarnen diskar sig själv efter varje användning.
  • Ökad säkerhet. Risken för dammexplosion finns inte då råvarorna blöts under malningen. Det gör att kvarnen kan stå mitt i destilleriet utan explosionsrisk.

En kvarn av blötmalningstyp kostar mer i investering, men har tydliga fördelar som gör att denna börjar bli allt vanligare i bryggerivärlden och nu även hos lite modernare whiskydestillerier.